Tag Archives: กระดูก

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อันตรายกว่าที่คิด

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่เกิดได้ใน 2 จุดใหญ่ ๆ ของร่างกายคือบริเวณหลังและขา แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นประเภทกระดูกสันหลังมากกว่า โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้อาการที่หลังจะแสดงออกมาในขณะท่านั่งหรือท่างอตัวไปข้างหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกถูกแรงกดทับมากผิดปกติ ส่วนอาการที่ขาของโรคชนิดนี้จะมีอาการที่สังเกตได้ชัดคืออาการปวดขา

โรคกระดูกพรุน โรคใกล้ตัวเป็นได้ทั้งชายหญิง

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุน – กระดูกเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อนมากพอสมควร และกระดูกก็เป็น ส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายที่มีความแข็งแรงมาก แต่ถึงแม้ว่ากระดูกจะมีความแข็งแรงทนทานมากขนาดไหนเมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะมีการเสื่อมสภาพตามเวลาและการใช้งาน ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกับคำว่า