หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อันตรายกว่าที่คิด

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคที่เกิดได้ใน 2 จุดใหญ่ ๆ ของร่างกายคือบริเวณหลังและขา แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นประเภทกระดูกสันหลังมากกว่า โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้อาการที่หลังจะแสดงออกมาในขณะท่านั่งหรือท่างอตัวไปข้างหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกถูกแรงกดทับมากผิดปกติ ส่วนอาการที่ขาของโรคชนิดนี้จะมีอาการที่สังเกตได้ชัดคืออาการปวดขา เหน็บชาตลอดจนถึงการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา วิธีการสังเกตของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้สังเกตได้จากอาการปวดต่าง ๆจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เส้นประสาทเชื่อมไปถึงอย่างเช่นตั้งแต่บริเวณเอวต้นขาไปจนถึงบริเวณปลายนิ้วเท้า ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเจ็บปวดมากพอสมควรซึ่งเป็นโรคที่เรื้อรังรักษาไม่หายขาด เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอีกด้วย

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คนกลุ่มไหนที่เสี่ยงโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคนี้มักพบในคนอายุ 20-40 ปี โดยมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า มักเกิดกับคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีแรงกระเทือนที่บริเวณหลังหรือคนที่แบกของหนัก หรือนั่งทำงานในอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกส่วนตำแหน่งที่พบบ่อยของการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูก คือ หมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ หรือ ระดับบั้นเอว

สาเหตุ

เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักด้วยท่าทางที่ผิดจนเกิดการอักเสบ เคร็ดขัดยอกอยู่บ่อย ๆ การนั่งด้วยอริยบทที่ไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นเวลานานและเป็นประจำ การที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากเกินไปจนเกิดการกดทับเส้นประสาทโดยอัตโนมัติ และนอกจากนี้ยังเกิดจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังได้อีกด้วย

การรักษา

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการรักษาตามอาการโดยให้รับประทานยาแก้อักเสบและยาคลายเส้นเพื่อบรรเทาอาการปวดให้ผู้ป่วยหลังจากนั้นก็จะทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติ และนอกจากนี้ยังรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อหรือจะเป็นการผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยตรงก็สามารถทำได้ด้วยแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากพอสมควร

วิธีการป้องกัน

อันดับแรกแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักการนั่งนาน ๆที่ผิดวิธี การใช้อริยาบทต่าง ๆที่ส่งผลให้หมอนรองกระดูกได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ควรจะหมั่นออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อต่าง ๆมีความยืดหยุ่นสูง และที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ประกอบกับการพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้เชื่อได้เลยว่าสามารถป้องกันโรคหมอนรองกระดูกได้ในระดับหนึ่งและถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกควรจะเข้ารับการตรวจโรคประจำปีเพื่อวิเคราะห์และดูว่าตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือโรคร้ายแรงอื่น ๆด้วยหรือไม่

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

คนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนมักจะมีอาการปวดหลังตรงระดับบั้นเอวหรือกระเบนเหน็บ ร่วมกับอาการปวดร้าวลงขา (จากแก้มก้นลงไปที่น่องหรือปลายเท้าด้านข้างหรือด้านนิ้วก้อย) ข้างใดข้างหนึ่งร่วมด้วย หรืออาจจะเคยยกของแล้วปวดหลังทันที มักปวดมากเวลาก้มหรือนั่ง หรือเวลาไอ จาม หรือเบ่งถ่าย หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาตามมาได้

อันตรายของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทำให้มีอาการปวดหลังและปวดขาเรื้อรัง ซึ่งสร้างความรำคาญ ความทุกข์ทรมาน และความวิตกกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีอันตรายร้ายแรง และสามารถให้การดูแลรักกษาให้อาการทุเลา และกลับมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติได้

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเริ่มตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด การฉีดยาเข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง ไปจนถึงการผ่าตัดเพื่อทำการรักษา โดยหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 4-5 วัน จึงจะสามารถกลับบ้านและใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ในการทำการรักษาในทุกวิธีที่กล่าวมาจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในการทำการรักษาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

Leave a Reply